Productos

Inicio → Productos

Perfiles del Noroeste

Fabricamos e comercializamos unha amplia gama de perfís de aceiro galvanizado para placas e sistemas de placa de xeso laminado en interiores

Descargar tarifas

Canal de 48

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.50 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 3m.
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  10 perfís por atado
  60 paquetes por palet

Canal de 70

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.58 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 3m.
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  8 perfís por atado
  64 paquetes por palet

Canal de 90

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.67 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 3m.
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  8 perfís por atado
  64 paquetes por palet

Montante de 48

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.57 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 2.5m – 5m
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  10 perfís por atado
  60 paquetes por palet

Montante de 70

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.68 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 2.5 – 5m
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  8 perfís por atado
  60 paquetes por palet

Montante de 90

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.86 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 2.5 – 5m
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  8 perfís por atado
  64 paquetes por palet

Omega maestra

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.46 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 3m.
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  10 perfís por atado
  60 paquetes por palet

TC de Techo 46

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.47 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 2.5 – 4m
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  10 perfís por atado
  40 paquetes por palet

Ángulo

 • Espesor: 0.57 ± 0.05 (mm)
 • Peso aproximado: 0.55 (kg/m.l)
 • Lonxitudes STD: 3m.
 • Acondicionamiento de medidas STD:
  15 perfís por atado
  40 paquetes por palet


PERFILES DEL NOROESTE S.L. decaclara baixo a súa responsabilidade, que o/os seguinte/s productos cumple/n cos requisitos da directiva do 89/1006/CE de Productos da Construcción. (Transposición á lexislación española no R.D.1630.1992), así coma as diposicións do anexo ZA da norma UNE EN 14195.